24/05/2024 | 11:04:43
Lượt truy cập : 725 047

Chứng nhận Nhà phân phối độc quyền vật liệu Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh GlasGrid


Ngày 18/11/2022, Tập đoàn Saint - Gobain ADFORS đã chứng nhận Công Ty TNHH TM-DV AT&T là nhà phân phối độc quyền những dòng sản phẩm của vật liệu Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh GlasGrid tại Việt Nam khu vực từ Đà Nẵng đến Cà Mau.