20/06/2024 | 10:18:00
Lượt truy cập : 748 597
TẤM SÀN THÔNG GIÓ
Tấm sàn thông gió có cấu tạo tương tự tấm sàn nâng nhưng rỗng ruột bên trong.
Bề mặt tấm sàn được dập thành các lỗ thông gió.
Tấm sàn thông gió được sử dụng cho các công trình bên trên hệ thống lạnh, bên dưới hệ thống sàn nâng. Kết hợp với điều chỉnh lưu lượng gió, ta có thể điều chỉnh lưu lượng, hướng thổi của luồng hơi lạnh bên dưới hệ thống sàn nâng.
Mặt điều chỉnh (đóng)
Mặt điều chỉnh (mở)
Mặt điều chỉnh lưu lượng gió
Mặt tấm sàn