20/06/2024 | 11:01:19
Lượt truy cập : 748 636
POLYFLEX PLUS
Sản phẩm dạng viên, đồng chất thích hợp cho mọi loại hình công trình.
Giải pháp ưu việt cho các công trình có kinh phí thấp.
Bế mặt có các màu cơ bản hoặc vân cẩm thạch, đậm nhạt đan xen.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
1.5mm, 2mm, 2.5mm
Tile Size
300 x 300mm
Weight
1.5mm: 2800 g/m2 / 12mm: 3800 g/m2 / 2.5mm: 4860 g/m2
EN 649
Conforms
Use Area Classification
1.5mm: 23, 31 / 2mm: 23, 33, 42 / 2.5mm: 23, 34, 43
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group F
EN 13893
Class DS (dry)
Hygiene
-
Anglian Red 7380
Arran Beige 7420
Avon Sand 7080
Black Tulip 6040
Border Grey 7110
Brecon Beige 7040
Cambrian Bronze 7100
Cornish Cream 7370
Cotswold Green 7010
Dover Grey 7330
Durharm Fawn 7400
Firth Grey 7060
Jersey Tan 7410
Lakeland Blue 7350
Lomond Grey 7320
Magnolia 6060
Mendip Mauve 7360
Mourne Grey 7310
Pearl Grey 6130
Pennine Fawn 7030
Rommey Green 7340
Snowdrop 6010
Suffolk Pink 7430
Wainut 6180
Wensley Beige 7390