24/05/2024 | 10:41:06
Lượt truy cập : 725 038
EC COLLECTION
Sản phẩm đồng chất, tính năng sử dụng cao, chống tĩnh điện.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
-
POLYFLOR EC
FINESSE EC
CONDUCTIVE ROF +
Gauge
2mm
2mm
2mm
Roll Size
2m x 20m = 40m2
2m x 20m = 40m2
2m x 20m = 40m2
Tile Size
608 x 608mm
608 x 608mm
-
Weight
3500 g/m2
2900 g/m2
3300 g/m2
EN 649
Conforms
Conforms
Conforms
Use Area Classification
34, 43
34, 43
34, 43
Agrement
-
-
-
ASTM F1913
Conforms
Conforms
Conforms
ASTM F1700
Conforms
Conforms
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl-S1
Class Bfl-S1
Class Bfl-S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
≥ 8 kw/m2
≥ 8 kw/m2
EN OSO 11925 - 2
Pass
Pass
Pass
ASTM E662
-
-
ASTM E648
Class 1
Class 1
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group M
Group P
Group M
EN 13893
Class DS (dry)
Class DS (dry)
Class DS (dry)
IEC 61340-4-1 2000RG
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
-
EN 1081 R1/R2
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
ESD S 7.1
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
5x10 4 ohms to 1x10 6 ohms
-
Hygiene
+
+
+
Birchwood 5360
Black 5980
Black Gray 8990
Corn Husk 5330
Hedgerow 5370
Silver Leaf 5320