25/05/2024 | 12:37:28
Lượt truy cập : 725 074
POLYSAFE STANDARD
Sản phẩm được trộn với các hạt Oxide nhôm, hạt từ tính và sillicon để tăng tính kết dính và chống trượt.
Đảm bảo tính năng chống trượt trong suốt quá trình sử dụng của sản phẩm.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm, 2.5mm, 3,5mm
Wear Layer
-
Roll Size
2m x 20m = 40m2 / 2m x 15m = 30m2
Weight
2mm: 2430 g/m2 / 2.5mm: 3100 g/m2 / 3.5mm: 4400 g/m2
EN 13845
Conforms
EN 651
-
Use Area Classification
23, 34, 43
Agrement
G5ws
ASTM F1303
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group T
EN ISO 140 - 8
-
RRL Pendulum Test
≥ 36 ( wet test )
Surface Roughness Rz
≥ 20 µm
AS/NZS 4586
R10
Hygiene
+
Maintenance Enhancement
-
Alpine Green 4110
Antique Copper 4120
Arctic Blue 4130
Ash Grey 4540
Autumn Beige 4140
Black Walnut 4150
Cedar Blue 4060
Cool Aqua 4570
Elmwood 4520
Lilac Blue 4580
Maple Fawn 4030
Nordic Grey 4090
Redwood 4040
Silver Birch 4020
Storm Blue 4560
Twilight 4490