19/07/2019 | 07:21:50
Lượt truy cập : 5 970 977


15/11/2018 06:04:20
225

Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC

Địa điểm: Tân Phú Đông, Tiền Giang

Diện tích: 15.000m2