10/08/2020 | 10:41:12
Lượt truy cập : 13 587


15/11/2018 03:04:20
506

Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC

Địa điểm: Tân Phú Đông, Tiền Giang

Diện tích: 15.000m2