28/06/2022 | 06:53:06
Lượt truy cập : 397 073


25/08/2021 06:06:01
882

Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn là dự án được đầu tư với tổng số vốn lên đến 140 triệu USD nhằm mục đích cải thiện tình hình môi trường đang diễn ra theo chiều hướng xấu tại đây. Bãi chôn lấp rác thải Nghi Sơn là hạng mục quan trọng được các nhà thiết kế đặc biệt quan tâm, nhất là công tác lót đáy chống thấm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường. Đặc biệt trong thiết kế có ô xử lý rác thải nguy hại lần đầu tiên xuất hiện tại các bãi chôn lấp tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ Hotline 0905 040 542 (Mr. Quang Anh) để được tư vấn kỹ thuật và nhận tài liệu thiết kế.

#MangchongthamHDPE #thicongbairac