27/11/2022 | 12:55:01
Lượt truy cập : 455 821
DIAMANT
Sản phẩm dạng tấm dùng cho các khu vực đi lại nhiều.
Bề mặt có các chấn điểm nổi, nhiều màu.
Có tính tiêu âm và chống cháy do tàn thuốc lá.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm
Tile Size
-
Roll Size
1.90 x 15m = 28.5 m2
Weight
3200 g/m2
EN 1817
Conforms
EN 12199
-
EN 649 Abrasion Group
Class Bfl-S1
EN 13501-1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 9239-1
Pass
EN ISO 11925-2
Class 1
EN 13893
Class DS (dry)
Almond 206
Apricot 607
Blue Poppy 702
Blue Vervian 713
Cotton 313
Lentil 408
Mocha 205
Molasses 210
Mustard 503
Pepper 306
Raisin 307
Rice 203
Sea Salt 213
Tomato 611
Water Lily 707
Water Melon 413