03/12/2023 | 03:07:31
Lượt truy cập : 607 486
POLYFLEX VC TILES
Sản phẩm dạng viên, đồng chất thích hợp cho mọi loại hình công trình.
Giải pháp ưu việt cho các công trình có kinh phí thấp.
Bế mặt có các màu cơ bản hoặc vân cẩm thạch, đậm nhạt đan xen.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm
Tile Size
300 x 300mm
Weight
4400 g/m2
EN 654
Conforms
Use Area Classification
23, 31
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
EN 649 Abrasion Group
N/A
EN 13893
Class DS (dry)
Coal 1197
Gull Grey 0154
Heissian 1108
Iceberg 1117
Icicle 0196
Morning Tide 1109
Pebble 1104
Redcurrant 1118
Rockfall 1107
Saltwater 1110
Spearmint 1105
Toadstool 1102