27/11/2022 | 12:32:42
Lượt truy cập : 455 798
POLYSAFE HYDRO
Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các khu vực thường xuyên bị ẩm ướt.
Bề mặt có những đốm tròn được dập nổi hoặc mang các họa tiết tiêu chuẩn
Đảm bảo tính năng chống trượt trong suốt quá trình sử dụng của sản phẩm.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm
Wear Layer
-
Roll Size
2m x 20m = 40m2
Weight
2450 g/m2
EN 13845
Conforms
EN 651
-
Use Area Classification
23, 34
Agrement
G5ws
ASTM F1303
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group P
EN ISO 140 - 8
-
RRL Pendulum Test
≥ 36 ( wet test )
Surface Roughness Rz
≥ 20 µm
AS/NZS 4586
Class B
Hygiene
+
Maintenance Enhancement
-
Bisque H4860
Blue Forge H4850
Marine H4870
Oystershell H4800
Sheared Slate H4960
Tempered H4940
White Stone H4930
Woodland Grey H4770