27/11/2022 | 11:34:01
Lượt truy cập : 455 748
POLYSAFE STRATA
Sản phẩm được trộn với các hạt Oxide nhôm, hạt từ tính và silicon để tăng tính kết dính và chống trượt.
Đảm bảo tính năng chống trượt trong suốt quá trình sử dụng của sản phẩm.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm
Wear Layer
-
Roll Size
2m x 20m = 40m2
Weight
2430 g/m2
EN 13845
Conforms
EN 651
-
Use Area Classification
23, 34, 43
Agrement
G5ws
ASTM F1303
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group T
EN ISO 140 - 8
-
RRL Pendulum Test
≥ 36 ( wet test )
Surface Roughness Rz
≥ 20 µm
AS/NZS 4586
R10
Hygiene
+
Maintenance Enhancement
-
Arkose 4190
Bedrock 4170
Black Opal 4080
Calcite Blue 4460
Deep Sapphire 4050
Elvan Fawn 4180
Feldspar 4620
Greenstone 4440
Martstone 4630