10/06/2023 | 08:13:28
Lượt truy cập : 529 271
STANDARD XL
Sản phẩm đồng chất, độ bền cao thích hợp cho mọi loại hình công trình, có nhiều độ dày khác nhau.
Bề mặt có vân cẩm thạch với 2 tông màu.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
Roll Size
Tile Size
Weight
EN 649
Use Area Classification
Agrement
ASTM F1913
ASTM F1700
EN 13501 - 1
EN ISO 9239 - 1
EN ISO 11925 - 2
ASTM E662
ASTM E648
EN 649 Abrasion Group
EN 13893
BRE Green Guide
Hygiene
Maintenance Enhancement
Atlantic Blue 9170
Black Cherry 8580
Black Panther 8640
Conifer 9220
Desert Sand 9180
Dove White 8740
Eau de Nil 9080
Graphite 9120
Mushroom 9110
Nouga 9010
Oatmeal 9240
Polar Grey 9340
Red Cedar 9300
Sea Green 9190
Slate Grey 9200
Venetian Blue 9040