03/12/2023 | 03:02:29
Lượt truy cập : 607 484
CLASSIC MYSTIQUE PUR
Sản phẩm đồng chất, có tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cao. Bề mặt được gia cường bằng lớp Polyurethane nhằm tăng tuổi thọ sử dụng. Chi phí bảo dưỡng thấp và không cần đánh bóng. Bề mặt có các đường vân tương tự đá mài.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2mm
Wear Layer
2mm
Roll Size
2m x 20m = 40m2
Tile Size
300 x 300mm / 608 x 608mm
Weight
3250 g/m2
EN 649
Conforms
Use Area Classification
23, 34, 43
Agrement
G5ws
ASTM F1913
Conforms
ASTM F1700
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl – S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E662
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group P
EN 13893
Class DS ( dry )
BRE Green Guide
A rating
Hygiene
+
Maintenance Enhancement
Polyurethane reinforcement
Asparagus 1320
Lagoda 1410
Lilypad 1310
Lunar Blue 1770
Mint Frost 1440
Mountain Lake 1330
Nocturne 1380
Ocean spray 1420
Pale State 1200
PLum 1340
Quartz 1400
Rose Crystal 1450
Satinwood 1370
Shorwline 1460
Silver Mist 1430
Smokesrone 1160